1. הקדמה

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בפלטפורמה של עמותת קרן ילדים שלנו "י.ש." (ע"ר) (להלן: "העמותה" או "אנחנו"). המשתמשים בפלטפורמה מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם, ואנו בעמותה מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי הפלטפורמה (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), וכן ממבקריה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהפלטפורמה ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת 4thechildren.store.
 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש בפלטפורמה, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים בלבד, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מי אנחנו: עמותת קרן ילדים שלנו "י.ש." (ע"ר), מספר עמותה: 58-023047-2.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: 4thechildrenstore@gmail.com  או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב קפלן 14 פתח תקוה 4920235. נציגי העמותה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 • איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר

במהלך השימוש בפלטפורמה, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:

 • פרטי קשר: כאשר אתה גולש בפלטפורמה אנו עשויים לאסוף מידע אישי שתספק לנו תוך פנייה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר, קרי שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.

רכישת מוצרים: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך הזמנת מוצרים באמצעות הפלטפורמה, קרי: שם מלא, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי וכתובת למשלוח. ייתכן כי בעתיד יתבקש מידע נוסף. תשלום עבור רכישות אלה ייעשה באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה", כהגדרתם בסעיף 10 להלן), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי העמותה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.

 • מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה
 • כאשר אתה משתמש בפלטפורמה, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי.
 • מזהים: כאשר אתה משתמש בפלטפורמה, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, [לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers).
 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך בפלטפורמה, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי הכללי (מדינה ועיר), לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP ומידע דומה אחר.
 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף בפלטפורמה, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
 • דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך בפלטפורמה.
 • לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 13 להלן).
 • למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.
 1. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?
 • אנו משתמשים במידע שאינו אישי:
 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו; ו-
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.
 • אנו משתמשים במידע אישי כדי:
 • לספק לך את הפלטפורמה ואת המוצרים שרכשת באמצעותה;
 • להתאים את השירותים באופן אישי לצרכיך;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;
 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
 • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה, לאפשר לך לעקוב אחר משלוח המוצרים שהזמנת באמצעות הפלטפורמה;
 • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם הפלטפורמה;
 • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לפלטפורמה וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה);
 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו;
 • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בפלטפורמה, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי לצרכי אבטחת מידע;
 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.
 1. לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?
 • אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור, ובהתאם לכל דין.
 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בפלטפורמה יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן.
 1. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך
 • ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת thechildrenstore@gmail.com .
 • אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת _thechildrenstore@gmail.com ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.
 • בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת thechildrenstore@gmail.com .
 • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.
 • מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת:https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority .
 1. שיתוף מידע עם אחרים
 • ככלל, העמותה לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, היא עשויה לעשות כן על מנת:
 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;
 • לסייע לספקי שירותי סליקה לבצע הליך "הכר את הלקוח" מטעמם, כתנאי לשימוש בפלטפורמה;
 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה;
 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של העמותה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;
 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

למען הסר ספק, העמותה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. ספקי שירות חיצוניים
 • העמותה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי.
 • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת. 
 • ספקי השירות החיצוניים של העמותה כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:
 • Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ; ו-
 • Shopify אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 1. אמצעי תשלום
 • ככל שייגבו ממך תשלומים דרך השירותים, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
 • מובהר בזאת כי העמותה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי העמותה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.
 • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי העמותה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.
 1. אבטחת מידע
 • אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת הפלטפורמה והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוכרים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. המידע האישי שנאסף בקשר עם שימושך בשירותים שלנו מאוחסן בסטנדרט הגבוה ביותר של אבטחת מידע על שרתים מאובטחים של חברת AWS.
 • העמותה תפעל בהתאם לחוקים החלים עליה במקרה של פרצת אבטחה או דליפה של מידע, לרבות המידע האישי שלך, וככל שנדרש על פי דין, תודיע לך על אירוע שכזה.
 • עם זאת, עליך לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. העמותה לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע, למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.
 1. קטינים
 • על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18).
 • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו.
 • לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת 4thechildrenstore@gmail.com .
 • אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).
 1. עוגיות וטכנולוגיות מעקב
 • בעת השימוש בפלטפורמה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.
 • אתה יכול לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.
 • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
 • Chrome
 • Internet Explorer and Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים בפלטפורמה, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • לפירוט מלא אודות סוגי העוגיות והשימוש שנעשה בהם ראה כאן: https://www.shopify.com/legal/cookies.
 • דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.

 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת 4thechildrenstore@gmail.com ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הנך מאשר כי העמותה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
 • אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.
 1. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
 • העמותה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, העמותה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. למשל, המידע האישי שלך שנאסף כחלק משירותינו נשמר בשרתי שופיפיי וגוגל אשר אינם מצויים במדינת ישראל.
 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות
 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.
 • אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית הפלטפורמה ו/או נשלח לך (לפי הפרטים שמסרת לנו) הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.
 • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה בפלטפורמה או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.